• 4785 بازدید
  • سه شنبه, 15 فروردين 1396 15:11

مشخصات صکوک وزارت علوم

نوع دارایی: یک قطعه زمین متعلق به دانشگاه اصفهان
حجم اوراق: 4,000,000 میلیون ریال
نماد: اجاد41 و اجاد42
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: شش ماه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 20 درصد
ناشر: مرداد سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه كل كشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا