• 4679 بازدید
  • شنبه, 06 خرداد 1396 12:43

مشخصات صکوک سایپا

نوع دارایی: واحدهای تولید بدنه و خط رنگ خوردرو
حجم اوراق: 3,500,000 میلیون ریال
نماد: صایپا 1431
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: 3
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18%
ناشر: آبان سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا