• 3777 بازدید
  • دوشنبه, 22 آبان 1396 09:42

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: گندم نرخ هر کیلوگرم 13,070 ریال
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: گندم2
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: 6 ماهه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه كل كشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا