• 3177 بازدید
  • چهارشنبه, 04 بهمن 1396 13:48

مشخصات صکوک کرمان موتور

نوع دارایی: مواد و قطعات مورد نیاز
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: کرمان 98
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 سال
مقاطع پرداخت: 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 17 درصد سالیانه
ناشر: فروردین سوم
عامل فروش: شرکت تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک آینده
دریافت بیانیه ثبت
بالا