• 3166 بازدید
  • یکشنبه, 19 فروردين 1397 08:09

مشخصات صکوک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نوع دارایی: ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط 5 و 6 کنستانتره آهن
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صگل 1411 و صگل 411
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17 درصد سالیانه
ناشر: اردیبهشت سوم
عامل فروش: کارگزاری بانک سپه و شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک پارسیان
دریافت بیانیه ثبت
بالا