• 3247 بازدید
  • یکشنبه, 19 فروردين 1397 08:21

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نوع دارایی: سهم شرکت تاپیکو
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: تامین 97
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 1 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 20 درصد سالیانه
ناشر: مرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک رفاه کارگران
دریافت بیانیه ثبت
بالا