• 3985 بازدید
  • شنبه, 19 خرداد 1397 07:42

مشخصات صکوک شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت

نوع دارایی: زمین آزادشهر و ساختمان شبرنگ
حجم اوراق: 920,000 میلیون ریال
نماد: صبا 1401
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 15 درصد سالیانه
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: شرکت سرمایه گذاری اهداف
دریافت بیانیه ثبت
بالا