• 2622 بازدید
  • دوشنبه, 23 مهر 1397 08:36

مشخصات صکوک صنعت غذایی کورش

نوع دارایی: روغن خام آفتابگردان
حجم اوراق: 500,000 میلیون ریال
نماد: کورش99
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا