• 2659 بازدید
  • دوشنبه, 23 مهر 1397 08:47

مشخصات صکوک ریل سیرکوثر

نوع دارایی: 13 واگن مسافری
حجم اوراق: 300,000 میلیون ریال
نماد: ریل 1401
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک آینده
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک آینده
دریافت بیانیه ثبت
بالا