• 2778 بازدید
  • دوشنبه, 23 مهر 1397 08:49

مشخصات صکوک تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو

نوع دارایی: 21 دستگاه لکوموتیو
حجم اوراق: 1,050,000 میلیون ریال
نماد: البرز 02
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 15 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا