• 8336 بازدید
  • دوشنبه, 23 مهر 1397 09:00

مشخصات صکوک توسعه اعتماد مبین

نوع دارایی: تعداد 5,537,098 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت1,806 ریال
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: مبین011، مبین012، مبین013
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت و بانک پاسارگاد هر کدام با ضمانت ٥٠ درصد از اصل و سود اوراق اجاره به مبلغ ٨,٢٠٠ میلیارد ریال از ١٦,٤٠٠ میلیارد ریال
دریافت بیانیه ثبت
بالا