• 3043 بازدید
  • یکشنبه, 30 دی 1397 08:37

مشخصات صکوک توسعه اعتماد مبین

نوع دارایی: تعداد 2224199289 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت 2248 ریال
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: مبین014، مبین015، مبین016
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا