• 5652 بازدید
  • دوشنبه, 13 اسفند 1397 12:16

مشخصات صکوک توسعه نفت و گاز صبا اروند

نوع دارایی: درآمد حاصل از فروش نفت 11 حلقه چاه
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: اروند01 تا اروند07
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 19
ناشر: شرکت واسط مالی مهر
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: ضامن اصل اوراق: شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران - ضامن سود اوراق: صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
دریافت بیانیه ثبت
بالا