• 3161 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 09:32

مشخصات صکوک کرمان موتور

نوع دارایی: مطالبات رهنی
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: کرمان00
نوع اوراق: رهنی
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آبان دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک پاسارگاد
دریافت بیانیه ثبت
بالا