• 2682 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 09:39

مشخصات صکوک ریل پرداز سیر

نوع دارایی: 367 عدد واگن باری
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: حریل02
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آبان یکم
عامل فروش: شرکت کارگزای بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا