• 2961 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 10:01

مشخصات صکوک سایپا

نوع دارایی: قطعات و مجموعه های تولید خودرو
حجم اوراق: 7,000,000 میلیون ریال
نماد: صایپا۱۱۲، صایپا۰۱۲ و صایپا۴۱۲
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سپه 5500 میلیارد ریال و بانک ملی 1500 میلیارد ریال
دریافت بیانیه ثبت
بالا