• 2569 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 10:04

مشخصات صکوک سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نوع دارایی: تعداد 1474201474 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با قیمت هر سهم 4070
حجم اوراق: 6,000,000 میلیون ریال
نماد: شستا005
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 19 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک رفاه کارگران
دریافت بیانیه ثبت
بالا