• 2939 بازدید
  • دوشنبه, 27 اسفند 1397 10:40

مشخصات صکوک صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نوع دارایی: تعداد 1513546239 سهم از سهام شرکت پتروشیمی مبین با قیمت 6607 ریال
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صفارس412
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت های پتروشیمی پارس، پتروشیمی مبین، پتروشیمی فجر، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، پتروشیمی شیراز، صنایع پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی جم
دریافت بیانیه ثبت
بالا