• 3459 بازدید
  • دوشنبه, 27 اسفند 1397 10:45

مشخصات صکوک توسعه نفت و گاز صبا اروند

نوع دارایی: درآمد حاصل از فروش نفت 11 حلقه چاه
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: اروند08 تا اروند11
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 19 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: ضامن اصل اوراق: شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران - ضامن سود اوراق: صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
دریافت بیانیه ثبت
بالا