• 2161 بازدید
  • سه شنبه, 12 آذر 1398 08:52

مشخصات صکوک شرکت سایپا

نوع دارایی: قطعات و مجموعه های تولید خودرو
حجم اوراق: 4,000,000 میلیون ریال
نماد: صایپا203
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا