• 2484 بازدید
  • سه شنبه, 12 آذر 1398 09:41

مشخصات صکوک سینادارو

نوع دارایی: کل منافع حاصل از خط تولید اسپری استنشاقی
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: صینا205
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 19 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
دریافت بیانیه ثبت
بالا