• 2188 بازدید
  • سه شنبه, 12 آذر 1398 09:47

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولت
حجم اوراق: 50,079,000 میلیون ریال
نماد: افاد4
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17.9 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین 10000 میلیارد ریال، شرکت کارگزاری مفید 1000 میلیارد ریال، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران 3000 میلیارد ریال، شرکت کارگزاری بانک ملت 15000 میلیارد ریال، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران 21079 میلیارد ریال
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا