• 2377 بازدید
  • یکشنبه, 17 آذر 1398 15:24

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولت
حجم اوراق: 40,000,000 میلیون ریال
نماد: افاد61 و افاد62
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17.9 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر
عامل فروش: شرکت کارگزاری سهم آشنا
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا