• 2410 بازدید
  • شنبه, 12 بهمن 1398 08:40

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولت
حجم اوراق: 47,000,000 میلیون ریال
نماد: افاد81 الی افاد84
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 3 سال و نیم
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 17.9 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، و شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا