• 2351 بازدید
  • دوشنبه, 19 اسفند 1398 09:34

مشخصات صکوک توسعه معادن و فلزات

نوع دارایی: تعداد 1,916,688,000 سهم شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت هر سهم 3,913 ریال
حجم اوراق: 7,500,000 میلیون ریال
نماد: صمعاد212، صمعاد412
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آذر چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری حافظ
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام) به تعداد 3,061,789,351 سهم به قیمت هر سهم 4,733 ریال، سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان(سهامی عام) به تعداد 581,627,739 به قیمت هر سهم 10,678 ریال
دریافت بیانیه ثبت
بالا