• 2195 بازدید
  • شنبه, 10 خرداد 1399 12:34

مشخصات صکوک کرمان موتور

نوع دارایی: قطعات و مجموعه های تولید خودرو
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: کرمان02
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا