• 1097 بازدید
  • شنبه, 04 مرداد 1399 08:56

مشخصات صکوک بانک مسکن

نوع دارایی: تعداد 24 قسط از 137،010 پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: رهن0104
نوع اوراق: رهنی
عمر اوراق: 2 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا