بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1396 کرمان موتور مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 20,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا یدک اجاره 850,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا اجاره 3,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت علوم اجاره 4,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 بنا گستر کرانه مرابحه 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 سایپا مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 لوتوس پارسیان اجاره 480,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 فولاد مبارکه اصفهان مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 بانک مسکن رهنی 3,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 هواپیمایی ماهان اجاره 2,100,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت جوپار اجاره 518,500 میلیون ریال 4 ساله
1395 سیمان شرق مرابحه 64,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی سفارش ساخت 1,629,314 میلیون ریال 3 ساله
1394 شرکت مخابرات ایران اجاره 4,500,000میلیون ریال 4 ساله
1394 بنا گستر کرانه مرابحه 500،000 میلیون ریال 2 ساله
1393 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 3,000,000میلیون ریال 4 ساله
1394 دانا پتروریگ کیش اجاره 650,000میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1393 شرکت پترو امید آسیا اجاره 529,184 میلیون ریال 4 ساله
1393 فولاد کاوه جنوب کیش اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 کاشی و سنگ پرسپولیس یزد اجاره 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت بوتان اجاره 928,600 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت قائد بصیر اجاره 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 دانا پتروریگ کیش اجاره 775,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت گلوکوزان مرابحه 200,000میلیون ریال 2 ساله
1392 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 سپهر صادرات اجاره 400,000 میلیون ریال 2.5 ساله
1392 شرکت مپنا اجاره 1,970,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت چادرملو اجاره 1,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 نفت پارس اجاره 1,040,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 لیزینگ رایان سایپا اجاره 227,892 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت صنعتی بوتان مرابحه 301,703 میلیون ریال 2 ساله
1391 شرکت مپنا اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت لیزینگ جامع سینا اجاره 100,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 گروه سرمایه گذاری مسکن اجاره 238,000میلیون ریال 4 ساله
1390 شرکت جوپار اجاره 415,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 هواپیمایی ماهان اجاره 914,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 سرمایه گذاری امید اجاره 1,087,000 میلیون ریال 4 ساله
1390 بانک سامان اجاره 1,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1389 هواپیمایی ماهان اجاره 291,500 میلیون ریال 4 ساله
صفحه5 از5
بالا