عرضه صکوک اجاره 20 هزار میلیارد ریالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس

  • 2696 بازدید
  • چهارشنبه, 09 مهر 1399 09:55

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه 1399/07/13 لغايت روز سه شنبه 1399/07/15 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 152,508,770 سهم شرکت پتروشیمی پارس با قیمت هر سهم 131,140 ریال می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد و اجاره بهای آن هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

این اوراق فاقد ضامن بانکی بوده و برای ضمانت پرداخت اجاره بها و اصل اوراق در سررسید، تعدادی از سهام شرکت های پتروشیمی پارس و مبین انرژی خلیج فارس توثیق گردیده است. تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه تمدن به حجم 13 هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه امین به حجم 6 هزار میلیارد ریال و صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر به حجم یک هزار میلیارد ریال بوده و بازارگردانی آن بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه تمدن به حجم 13 هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه امین به حجم 6 هزار میلیارد ریال و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به حجم یک هزار میلیارد ریال می باشد.

شایان ذکر است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش از این یک بار از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم 10 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی نموده که این اوراق با نماد صفارس412 در حال معامله می باشند.


بالا