افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

  • 3901 بازدید
  • یکشنبه, 23 آذر 1399 14:39

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به منظور افزایش سرمایه 200 درصدی امروز برگزار شد و افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ 200 میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت قرار گرفت.

بر این اساس، سرمایه شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه به مبلغ 300 میلیارد ریال خواهد رسید.


بالا