تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر با صکوک اجاره سهام

  • 1166 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1400 15:49

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت گروه دارویی برکت می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

به منظور تضمین پرداخت اصل و اجاره بهای اوراق مربوطه، پرتفویی از سهام شرکت های بهساز کاشانه تهران، توسعه عمران امید و گروه دارویی برکت توثیق خواهد شد.

عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری پارسیان بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می باشد.


بالا