صدور موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین 800 میلیارد ریالی برای پرشیا خودرو

  • 788 بازدید
  • سه شنبه, 24 خرداد 1401 10:31

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 800 میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار در صکوک خرید دین شرکت پرشیا خودرو، 52 عدد قرارداد فروش می‌باشد که به نهاد واسط واگذار می‌شود و سپس شرکت پرشیا خودرو، منابع حاصل از انتشار این اوراق را جهت تامین سرمایه در گردش بکار می‌گیرد.

صکوک خرید دین شرکت پرشیا خودرو در صورت دریافت مجوز انتشار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با نرخ 18 درصد، عمر دو سال و سه ماهه و پرداخت‌های هر سه ماه یک‌بار به شیوه حراج از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

ضامن این اوراق، بانک ملت است و شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق را عهده دار می‌باشد. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.


بالا