تجربه تامین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر از طریق انتشار صکوک

  • 209 بازدید
  • یکشنبه, 06 آذر 1401 10:11

محسن علیخانی مدیر تامین مالی و بازار سرمایه گروه توسعه اقتصادی تدبیر در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی مزایای اوراق اجاره پرداختند پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: محسن علیخانی مدیر تامین مالی و بازار سرمایه گروه توسعه اقتصادی تدبیر در ادامه عنوان کرد: این گروه دو مرتبه از اوراق اجاره برای تامین مالی استفاده کرده که مبنای انتشار این اوراق، سهام و ساختمان بوده است. برخلاف تصور عامه مردم که بازار سرمایه تنها محلی برای خرید و فروش سهام است اما ماموریت اصلی این بازار تامین مالی برای شرکت‌ها و صنایع است.

این مدیر تامین مالی در رابطه با مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید کرد: تامین مالی در این بازار بلند مدت بوده در حالی در بازار پول این مدت زمان نهایتا یک ساله است. در کنار این مورد می‌توان به حجم بالاتر تامین مالی در بازار سرمایه و پرداخت اصل بدهی در سررسید اشاره کرد.

بانی صکوک اجاره - گروه توسعه اقتصادی تدبیر- محسن علیخانی(مدیر تامین مالی)
پخش ویدیو
بانی صکوک اجاره - گروه توسعه اقتصادی تدبیر- محسن علیخانی(مدیر تامین مالی)

بالا