تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

  • 1324 بازدید
  • یکشنبه, 13 آذر 1401 08:59

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی جزئیات معامله اوراق گام پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: گام، مخفف عبارت «گواهی اعتبار مولد» است و منظور از اوراق گام، اوراقی است که بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی صادر می‌کنند. این اوراق برای کمک به رفع چالش‌های خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ایجاد شده‌اند.

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام
پخش ویدیو
تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

در واقع اوراق گام در جهت کاهش بار تامین مالی از دوش بانک‌ها به وجود آمده است. پیش از این بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از راه ارائه تسهیلات بانکی اقدام می‌کردند اما با روی کار آمدن اوراق گام، بانک‌ها صرفا پرداخت وجه را به فروشندگان طرف قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی از طریق این اوراق تضمین می‌کنند و پرداختی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهرشنبه در رابطه با ریسک‌ها و مزایای این اوراق گفت: ریسک‌های اوراق گام را باید از دو نظر بررسی کرد. در ابتدا از جانب بانک‌ها با توجه به اینکه اوراق گام مشمول نسبت‌های نظارتی بانک مرکزی نیست، این موضوع شرایط را برای تسهیل پرداخت اعتبارات بانک‌ها هموار خواهد کرد. اما در مقابل به دلیل جدید بودن این ابزار که حتی به اندازه‌ای که بانک مرکزی مجوز داده است نیز منتشر نشده است و همچنین سقفی برای صدور این اوراق وجود ندارد این امکان هست که اوراق گام بیش از حد معقول صادر شده و ریسک عدم ایفای تعهد را ایجاد کند.

وی افزود: قرار ندادن سقف پرداخت تسهیلات از طریق این اوراق برای بانک‌ها از سمت بانک مرکزی، این ریسک را برای خریداران متعهد ایجاد خواهد کرد که تامین مالی را به مقدار زیادی انجام داده و احتمال ریسک نکول برای آن‌ها افزایش یابد.

تجربه گروه انتخاب در تامین مالی از طریق انتشار اوراق گام
پخش ویدیو
تجربه گروه انتخاب در تامین مالی از طریق انتشار اوراق گام

بالا