تجربه گروه گلرنگ در انتشار صکوک مرابحه

  • 486 بازدید
  • سه شنبه, 29 آذر 1401 12:36

گروه گلرنگ تاکنون 11 مرتبه از طریق انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه مجموعاً حدود 4 هزار میلیارد تومان اقدام به تامین مالی نموده است. از اینرو با حمید نورعلی‌دخت، مدیر تامین مالی هلدینگ پدیده شیمی پایدار در خصوص تجربیات این مجموعه در این حوزه به گفتگو پرداخته شد.

تجربه بانی در انتشار صکوک مرابحه- گروه گلرنگ
پخش ویدیو
تجربه بانی در انتشار صکوک مرابحه- گروه گلرنگ

بالا