تجربه گروه بهمن خودرو در انتشار صکوک مرابحه

  • 399 بازدید
  • سه شنبه, 29 آذر 1401 12:38

گروه بهمن خودرو تاکنون شش مرتبه از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه مجموعاً به ارزش 3,600 میلیارد تومان اقدام به تامین مالی نموده است. از اینرو با مهدی ساعتچی، مدیر تامین مالی گروه بهمن خودرو در خصوص تجربیات این مجموعه در این حوزه به گفتگو پرداخته شد.

تجربه بانی در انتشار صکوک مرابحه- گروه بهمن خودرو
پخش ویدیو
تجربه بانی در انتشار صکوک مرابحه- گروه بهمن خودرو

بالا