عرضه سه مورد صکوک مرابحه برای شرکت‌های صاف فیلم نوین آذربایجان، سولیکو کاله و زامیاد مجموعاً به ارزش 33,800 میلیارد ریال

  • 580 بازدید
  • یکشنبه, 16 بهمن 1401 10:41

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به مبلغ 5,800 میلیارد ریال، شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به ارزش 25,000 میلیارد ریال و شرکت زامیاد (سهامی عام) به ارزش 3,000 میلیارد ریال طی هفته جاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 5,800 میلیارد ریالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت شش ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نمادهای "صاف فیلم51" و "صاف فیلم52" از روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.

دومین عرضه صکوک طی این هفته برای شرکت سولیکو کاله به ارزش 25,000 میلیارد ریال با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نمادهای کاله51، کاله52 و کاله53 از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به مدت سه روز کاری صورت خواهد پذیرفت.

صکوک مرابحه 3,000 میلیارد ریالی شرکت زامیاد، سومین اوراقی است که طی این هفته با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت 3 ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نمادهای "صامیا051" و صامیا511" از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.


بالا