عرضه 4 مورد انواع صکوک در آخرین سه شنبه سال

  • 402 بازدید
  • دوشنبه, 22 اسفند 1401 10:23

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت‌های تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو (سهامی خاص) به مبلغ 2,300 میلیارد ریال و صاروج دیار کریمان پارس (سهامی خاص) به ارزش 9,950 میلیارد ریال و صکوک مرابحه شرکت‌های مطهر ضمیر (سهامی خاص) به ارزش 10,000 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به مبلغ 1,000 ریال از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک اجاره 2,300 میلیارد ریالی شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک مسکن و با نماد "البرز05" از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.

عرضه دیگری که در آخرین سه شنبه سال 1401 از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک اجاره 9,950 میلیارد ریالی شرکت صاروج دیار کریمان پارس با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک سامان و با نماد "صاروج05" می‌باشد.

فرابورس ایران همچنین میزبان عرضه صکوک مرابحه 10,000 میلیارد ریالی شرکت مطهر ضمیر با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نماد "مطهر06" می‌باشد.

همچنین بورس اوراق بهادار تهران نیز در آخرین سه شنبه سال، میزبان عرضه صکوک مرابحه 1,000 میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک اقتصاد نوین و با نماد "صشرق512" می‌باشد.


بالا