عرضه صکوک شرکت‌های آب نیروی مکران، اتومبیل‌سازی فردا، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از روز چهارشنبه 24 اسفند 1401

  • 599 بازدید
  • سه شنبه, 23 اسفند 1401 12:01

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به مبلغ 10,000 میلیارد ریال و صنایع اتومبیل سازی فردا (سهامی خاص) به ارزش 8,000 میلیارد ریال و صکوک اجاره شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به ارزش 40,000 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ 40,000 میلیارد ریال از روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 10,000 میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نماد "مکران05" از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.

عرضه دیگری که در آخرین چهار شنبه سال 1401 از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه 8,000 میلیارد ریالی شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نماد "فرداموتور05" می‌باشد.

بورس اوراق بهادار تهران نیز میزبان عرضه صکوک اجاره 40,000 میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نرخ 21 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت AA- و کوتاه مدت A1+ و با نمادهای صفولا512، صفولا51، صفولا051، صفولا52، صفولا052، صفولا12، صفولا012 و صفولا005 می‌باشد.

همچنین، عرضه صکوک اجاره 40,000 میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نرخ 20 درصد و دوره‌های بازپرداخت شش ماهه با توثیق سهام به عنوان ضمانت و با نماد "صشستا512" از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار شنبه به مدت سه روز کاری صورت می‌پذیرد.


بالا