تامین مالی مناطق آزاد از طریق انتشار صکوک

  • 2424 بازدید
  • یکشنبه, 23 خرداد 1395 14:54

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: طی نشست‌های جداگانه که در دو روز گذشته در مناطق آزاد ارس و ماکو  با حضور مهندس معزالدین– معاون نظارت و هماهنگی شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مدیر عامل و مسئولین شرکت تامین سرمایه امید، مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مهندس فروزان–مدیر عامل منطقه آزاد ماکو و مهندس عرب‌باغی-مدیرعامل منطقه آزاد ارس برگزار شد، تامین مالی پروژه‌های عظیم این مناطق آزاد از طریق ابزارهای تامین مالی اسلامی (صکوک) مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این نشست ها به عقد قرارداد مشاور عرضه تامین مالی مناطق آزاد ارس و ماکو هر کدام به ترتیب به مبلغ 200 و 150 میلیارد تومان منتهی شد.

 همچنین در حاشیه نشست تامین مالی منطقه آزاد ارس، از کارخانه AMICO با حضور مهندتامین مالی مناطق آزاد س معزالدین-معاون نظارت و هماهنگی شورای عالی مناطق آزاد، معاونین و مدیران شرکت AMICO و مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بازدید به عمل آمد.

لازم به ذکر است که شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه با موضوع تامین مالی مناطق آزاد از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه فعالیت های زیادی انجام داده است و طی مذاکرات با مدیران و معاونین مناطق آزاد سعی بر تسهیل و تسریع در امر انتشار اوراق صکوک برای این مناطق در بازار سرمایه دارد.

خاطر نشان می‌شود که تاکنون مذاکرات با سه منطقه آزاد منتهی به عقد قرارداد مشاور عرضه تامین مالی مجموعا به ارزش 400 میلیارد تومان شده است  و سایر مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ اقتصادی نیز متقاضی تامین مالی از راه انتشار صکوک می باشند که مدارک آنها توسط کارشناسان این شرکت در دست بررسی است. شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با تمام ظرفیت خود در جهت توسعه تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی گام بر می‌دارد.

تامین مالی مناطق آزاد از طریق انتشار صکوکتامین مالی مناطق آزاد از طریق انتشار صکوک


بالا