تامین مالی منطقه آزاد انزلی با انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه

  • 2300 بازدید
  • یکشنبه, 23 خرداد 1395 15:17

پیرو تفاهم نامه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 24/12/94 با امضای جناب آقای دکتر ترکان –مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-  و جناب آقای دکتر فطانت –رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار- منعقد گردید، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نمایندگی از سازمان بورس در منطقه آزاد انزلی حاضر شد و طی نشستی با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مدیر برنامه ریزی و بودجه مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، معاونین و مدیران منطقه آزاد انزلی و مدیران شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه قرارداد مشاور عرضه با شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان منعقد شد و منطقه آزاد انزلی به عنوان اولین منطقه آزاد و پیشرو در تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه معرفی گردید.


بالا