شکسته شدن رکورد انتشار صکوک/ ارتقای شاخص های مهم بازار سهام

  • 2529 بازدید
  • سه شنبه, 25 فروردين 774 13:26

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از شکسته شدن رکورد انتشار صکوک در بازار سرمایه و ارتقای شاخص های مهم بازار سهام در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمدرضا محسنی یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال 95 را تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی اعلام کرد و افزود : وزیر امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه امسال با صدور حکمی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را "مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها" انتخاب کرد.

وی اظهار داشت : بر اساس دستور دکتر فطانت، کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در بازار سرمایه تشکیل شده است تا بررسی ها و راهکارهای عملیاتی لازم در این زمینه اتخاذ شود.

مدیرعامل سمات با بیان اینکه در طول سه ماهه نخست امسال جلسات و نشست های کارشناسی متعددی برای تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی برگزار شد، گفت : بر اساس جدیدترین آمارها، رکورد انتشار صکوک در بازار سرمایه با عرضه پنج اوراق شکسته است.

وی با بیان اینکه کل انتشار صکوک بازار سرمایه در سال گذشته 7 هزار و 279 میلیارد ریال بود، افزود : در سه ماهه نخست امسال بیش از 9 هزار و 600 میلیارد ریال اوراق اجاره و مرابحه در بازار سرمایه منتشر شد که انتشار این میزان اوراق در یک بازده زمانی کوتاه در تاریخ بازار سرمایه بی سابقه بوده است.

دکتر محسنی خاطر نشان کرد : در سه ماهه نخست امسال شرکت سیمان شرق 64 میلیارد ریال اوراق مرابحه، شرکت قطار مسافربری جوپار 520 میلیارد ریال اوراق اجاره، شرکت رایتل 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره، ماهان 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره و 5000 میلیارد ریال نیز اوراق اجاره دولتی در بازار سرمایه منتشر شد.

مدیر عامل سمات در خصوص آمارهای مقایسه ای بازار سهام گفت: خوشبختانه آمارها نشان می دهد، در بسیاری از شاخص ها در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبرو بوده ایم.

وی تصریح کرد: در مقایسه نسبت سهام، ارزش و تعداد معاملات در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 به ترتیب شاهد رشد 37، 49 و 46 درصدی بوده ایم.

دکتر محسنی با بیان اینکه کارایی تسویه معاملات در مدت فوق از 66 به 70 درصد رسیده است، افزود : آمار شرکت هایی که بیشترین تعداد و ارزش معاملات را در سه ماهه نخست امسال داشته اند، نمایانگر این مطلب است که تعداد معاملات 18 درصد و ارزش معاملاتی آنها 21 درصد رشد داشته است.

جدول ترین های تعداد و ارزش معاملات در سه ماهه نخست امسال به شرح زیر است:

       

ترین های معاملات تعدادی

95

94

نماد

تعداد معامله

نماد

تعداد معامله

خساپا

273,936

وبصادر

351,246

خودرو

247,394

ذهرمز

217,313

ذچکاپا

197,539

مبین

174,520

ذوهور

171,762

وتجارت

162,556

خزامیا

169,996

سخوز

143,694

ذوب

169,885

خپارس

140,736

وساپا

158,410

ذپترول

83,236

خپارس

142,873

وبملت

81,869

خاور

142,648

خودرو

79,229

ذدماوند

113,752

شبندر

78,378

       

مجموع

1,788,195

 

1,512,777

   

1.1821

 
   

افزایش

 
         

ترین های ارزش معاملاتی

 

95 ارزش معاملات

ارزش معاملات 94

 

نماد

ارزش

نماد

ارزش

 

مپارس 712

12,353,121,230,242

ذشکبیر

17,859,668,005,139

 

خودرو

12,309,751,658,310

مبین

6,628,635,534,928

 

وساپا

8,721,673,663,820

وبصادر

5,786,285,958,401

 

خساپا

7,486,958,200,272

ذصایتل

5,347,244,865,500

 

ذوب

6,276,050,440,110

ذصمپنا

5,177,548,437,250

 

ذاخزا4

5,982,952,869,125

فولاد

4,838,568,917,997

 

فاذر

5,565,758,933,864

ذصمپنا2

4,577,331,360,010

 

ذاجاد1

5,391,686,129,319

وتجارت

3,795,956,706,722

 

ذمارون

5,129,446,654,759

ذومدکو1

3,662,496,874,670

 

فولاد

4,698,423,031,863

ذهرمز

3,369,396,273,583

 
         

مجموع

73,915,822,811,684

 

61,043,132,934,200

 
   

1.21087859

   
   

افزایش

     
               

بالا