نگاهی اجمالی بر صکوک منتشره در جهان و ایران

  • 2948 بازدید
  • یکشنبه, 17 مرداد 1395 14:28

بازار صکوک در سال 2011 مسیر رشد خود را ادامه داد و در سال‌های 2012 و 2013 هم در حوزه‌ی بین‌المللی و هم داخلی به اوج خود رسید و در سال 2015 وارد فازی شد که می‌توان آن را فاز تثبیت توصیف کرد. در سال 2015 نیروهای خارجی از قبیل تردید نسبت به سیستم مالی جهانی، افت شدید قیمت نفت و افزایش نرخ مرجع بر روی انتشار صکوک تاثیرگذار بود. دیگر اتفاق مهم در این سال تصمیم استراتژیک بانک مرکزی مالزی (BNM) مبنی بر توقف انتشار صکوک کوتاه مدت و همچنین تغییر سیاست‌گذاری‌های انتشار صکوک از تامین فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مدیریت نقدینگی برای بانک‌های اسلامی می‌باشد. چنانچه بانک مرکزی مالزی همچون سال 2014 به انتشار صکوک کوتاه‌مدت داخلی خود ادامه می‌داد، حجم انتشارهای سال 2015 نیز به مبلغ 100 میلیارد دلار می‌رسید. 

صکوک منتشره تا پایان 2015

 

آمار صکوک منتشره در جهان به تفکیک کشور

نگاهی اجمالی بر صکوک منتشره و در دست انتشار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

میزان انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه ایران تا مردادماه 1395

 

اوراق اجاره

اوراق مرابحه

اوراق استصناع

مجموع(میلیون ریال)

1389

291,500

1

*

0

*

0

291,500

1

1390

3,416,500

4

*

0

*

0

3,416,500

4

1391

2,338,000

3

301,306

1

*

0

2,639,306

4

1392

8,912,865

7

200,000

1

*

0

9,112,865

8

1393

7,257,784

6

1,000,000

1

*

0

8,257,784

7

1394

5,150,000

2

500,000

1

1,629,314

1

7,279,314

4

سه ماهه اول1395

9,618,500

4

64,000

1

*

0

9,682,500

5

مجموع

36,985,149

27

2,065,306

5

1629314

1

40,679,769

33

جهت دریافت فایل pdf اطلاعات جامع صکوک منتشره به اینجا مراجعه بفرمایید.

اوراق در دست انتشار تا تاریخ 5/5/95

مبلغ اوراق
(میلیون ریال)

نوع اوراق

نام کامل بانی

480,000

اجاره

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

492,260

سفارش ساخت

شرکت بناگستر کرانه

300,000

اجاره

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

1,272,260

 

مبلغ کل

پیش‌بینی می‌شود 150,000 میلیارد ریال انواع صکوک تا پایان سال 1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر بشود.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به بخش صکوک منتشره وب‌سایت sukuk.ir مراجعه بفرمایید.


بالا