پرداخت اجاره بها به دارندگان صکوک صملی و صایپا

  • 1753 بازدید
  • شنبه, 04 شهریور 1396 10:56

اجاره بهای صکوک ساخت توسعه ملی و صکوک اجاره سایپا به حساب دارندگان این اوراق واریز شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، اجاره بهای صکوک استصناع توسعه ملی با نماد "صملی" به مبلغ 95،221،383،770 ریال و صکوک اجاره سایپا با نماد "صایپا" به مبلغ 160،520،547،946 ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

لازم به ذکر است که ناشر صکوک ساخت توسعه ملی و صکوک اجاره سایپا به ترتیب شهریور دوم و آبان سوم می‌باشد و هر دوی این اوراق در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله می‌باشند. 


بالا