ظرفیت های هیات خدمات مالی اسلامی برای بازار سرمایه

  • 1529 بازدید
  • دوشنبه, 06 شهریور 1396 17:22

عضو سابق کمیته فنی IFSB، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از سنا، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: استانداردها و ضوابطی را که IFSB وضع می کند، برای سازمان های بورس و بانک های مرکزی در کشور عضو الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد ؛ به عبارت دیگر اینها صرفا مجموعه ای از راهنماهایی است که تولید می شود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: به این ترتیب، اگر مثلا ما صکوکی را منتشر می کنیم، اینکه الزامات افشای اطلاعات این صکوک در چه حد باید باشد و تا چه حد باید این اطلاعات در اختیار سرمایه گذار باشد و اینکه تا چه حد باید به ریسک ها اشاره شود یا مثلا مقررات گذاری در حوزه اسلامی فاینانس چگونه باشد و استانداردهای کفایت سرمایه و همچنین خدمات دهی در نهادهای مالی اسلامی به چه ترتیب باشد، همه در حوزه اختیارات و عملکردهای این نهاد خواهد بود.

وی افزود: هرچه ما در کمیته ها و جلسات این نهاد فعال تر عمل کنیم ، در سطح دنیا نیز در توسعه ضوابط شرعی و اسلامی در نهادهای مالی موثرتر خواهیم بود.


بالا