چاپ کردن این صفحه

نهادهای واسط مالی را بهتر بشناسیم

  • 6599 بازدید
  • شنبه, 11 شهریور 1396 08:51

از زمان شروع فعالیت نهادهای واسط مالی در بازار سرمایه ایران یعنی از اسفند ماه 1389 تا کنون، حجم تامین مالی صورت گرفته توسط این نهادها برابر با 120 هزار میلیارد ریال بوده است.

نهادهای واسط مالی(SPV)، در قالب حقوقی، شرکت هایی با مسئولیت محدود می باشند که در بازار سرمایه ایران توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص)، تاسیس می گردند.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، موضوع فعالیت نهادهای واسط «خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی است که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد».

نهاد واسط جز موارد تعیین شده در موضوع فعالیت در اساسنامه خود، مجاز به فعالیت های دیگر نمی باشد.

فرآیند اختصاص نهاد واسط جهت انتشار اوراق تامین مالی بدین صورت است که ابتدا بانی، جهت تامین مالی خود به مشاور عرضه مراجعه کرده و پس از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انتشار اوراق بهادار، مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.

صدور مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به تخصیص نهاد واسط از سوی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه است.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی، تاکنون 50 نهاد واسط مالی ثبت کرده است که از این تعداد 45 نهاد جهت انتشار اوراق اختصاص داده شده، و همچنین 2 نهاد پس از سررسید شدن، مجددا به دو انتشار دیگر تخصیص داده شده اند.

لازم به ذکر است که طی روزهای آینده، شاهد بزرگترین انتشار صکوک غیردولتی به ارزش 7,000 میلیارد ریال در بازار سرمایه خواهیم بود. این صکوک 4 ساله از نوع مرابحه می باشد و توسط نهاد واسط مالی آذر سوم منتشر خواهد شد.

در رابطه با نهادهای واسط باید گفت: هر نهاد واسط در هر زمان نمی تواند برای تامین مالی بیش از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید.

نهاد واسطی که قبلا نسبت به انتشار صکوک اقدام نموده است، به شرطی مجاز به انتشار اوراق بهادار جدید است که تمامی تعهدات مربوط به اوراق بهادار قبلی را تسویه نموده باشد.

همچنین طبق دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط ماده 7، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز است و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است و مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار توسط نهادهای واسط در موردی غیر از اجرای موضوع انتشار اوراق بهادار صورت نمی گیرد.