اموال دولت می‌تواند پشتوانه اوراق صکوک باشد

  • 1515 بازدید
  • یکشنبه, 30 مهر 1396 10:11

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید اموال و املاک دولتی مولدسازی شوند، گفت: می توان به پشتوانه این اموال، اوراقی چون صکوک منتشر کرد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از ایسنا لعیا جنیدی در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در مرکز همایش های رازی اظهار کرد: ما در خصوص اموال دولت تاکنون برنامه ریزی جدی نداشتیم که بتوانیم از ایستایی این بخش از اقتصاد فاصله بگیریم.

وی دولت را یکی از بزرگترین صاحبان اموال و دارایی ها دانست و گفت: هنوز این اموال به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ایستاترین شکل اقتصاد در قرن هفدهم میلادی که متکی بر زمین و کشاورزی بود، هنوز هم وجود دارد. ما باید بتوانیم ایستایی را در مجموع اموال و دارایی دولت به حداقل برسانیم و بتوانیم از این دارایی ها برای رشد و حرکت کشور استفاده کنیم.

جنیدی با تاکید بر اینکه باید مفهوم دولت را تبیین کرد تا بتوان به مجموع اموال دولت رسید، گفت: باید اموال دولت به عام ترین شکل در نظر گرفته شود تا بتوان بهره برداری بهینه از دارایی‌ها داشت. زمین، مسکن، اوراق بهادار و ... همگی در مفهوم دارایی می گنجد.

وی با تاکید بر اینکه مفهوم مدیریت نیز باید برای دستگاه های دولتی تبیین شود، عنوان کرد: در کشورهای دیگر نظیر آمریکا و انگلیس سازمان هایی برای مدیریت اموال دولتی وجود دارد. حال سوال این است که آیا مدیریت دارایی های دولت باید یکپارچه باشد یا نه.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر عهده دار بخشی از مدیریت دارایی‌های دولت شده است، اما سوال اساسی این است که آیا به دنبال مدیریت یکپارچه در نظام حقوقی هستیم یا نه. ما مدیریت دولت را در اموال غیرمنقول در وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی یکپارچه می‌دانیم اما باید تبیین شود که از نظر اقتصادی آیا باید مالکیت آنها مستقل باشد یا خیر.

معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: باید فاصله مدیریت و مالکیت اموال را هم دید.

جنیدی درباره اینکه چگونه می‌توان اموال دولتی را مبنای مولد سازی کرد، اظهار کرد: می توان به پشتوانه این اموال اوراق صکوک منتشر کرد. ۱۴ نوع اوراق صکوک وجود دارد ولی نباید به این مدل اکتفا کرد و نیاز است همه اهل فن و متخصصان حقوقی وارد شوند تا روش های گوناگون کردن مولد سازی را بررسی کنند و شیوه بهره برداری از این اموال را متنوع کنند.


بالا