آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

  • 1446 بازدید
  • چهارشنبه, 20 دی 1396 11:40

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/10/30 در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک 2 تشکیل می گردد حضور بهم برسانید.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه،

2- بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت،

3- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.


بالا