عرضه 12 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

  • 1140 بازدید
  • دوشنبه, 22 مرداد 1397 10:08

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره مبتنی بر سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال جهت تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی در نمادهای شستا001، شستا002، شستا003 و شستا004 از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران از روز سه شنبه 1397/05/23 لغايت روز شنبه 1397/05/27 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: سهام مبنای انتشار صکوک اجاره 12 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی عبارت است از: 8,670,520,231 سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین اجتماعی(تاپیکو) با قیمت هر سهم ١,384 ریال که به مدت 3 سال بصورت اجاره به شرط تملیک به شرکت واسط مالی اردیبهشت(با مسئولیت محدود) واگذار می گردد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: این اوراق 3 ساله و با نرخ اجاره بهای 19 درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد.

وی در خصوص ارکان انتشار و ضمانت این اوراق توضیح داد: از کل مبلغ 18,840 میلیارد ریال تعهدات اوراق، مبلغ 8 هزار میلیارد ریال توسط بانک رفاه کارگران تضمین شده و مابقی آن از طریق توثیق سهام شرکت تاپیکو به تعداد 10,599,740,000 سهم و میانگین قیمت 1,534 تضمین می شود و عامل فروش این اوراق هم شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص) می باشد. پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را کنسرسیومی از شرکت های تامین سرمایه به این شرح بر عهده دارند: شرکت تامین سرمایه امین به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه تمدن به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه سپهر به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال و شرکت تامین سرمایه نوین به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال.

ابوترابی افزود: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در اسفند ماه سال گذشته نیز طی دو مرحله و از طریق انتشار صکوک اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه مجموعاً به مبلغ 30 هزار میلیار ریال تامین مالی شد و این اوراق در نمادهای تامین 97 و شستا 991 تا 994 در شرکت فرابورس ايران در حال معامله می باشند.


بالا