یکه تازی مالزی در بازار صکوک

  • 806 بازدید
  • چهارشنبه, 14 شهریور 1397 12:23

موسسه رتبه بندی مودیز پیش بینی کرد که حجم انتشار صکوک توسط مالزی در سال 2018 بین 10 تا 13 درصد رشد خواهد داشت.

بنا بر پیش بینی مودیز، حجم کل صکوک منتشره در جهان در سال 2018 مشابه سال گذشته یعنی حدود 90 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رقیب جدی مالزی در انتشار صکوک به شمار می آمدند که در سال جاری، افزایش قیمت نفت، کاهش حجم انتشار صکوک توسط این کشورها را رقم زد اما در سوی دیگر، مالزی با انتشارهای منظم و روی کار آمدن ابزارهای مالی اسلامی جدید مانند صکوک سبز، 41 درصد از حجم کل صکوک منتشره در جهان در سال جاری را به خود اختصاص داده است.

اخیراً، شرکت مدیریت سرمایه گذاری BIMB، یکی از شرکت های تابعه بانک اسلامی مالزی، اولین صندوق صکوک حامی خدمات اجتماعی، حکومتی و دوستدار محیط زیست را تاسیس نمود که صکوک سبز را نیز شامل می گردد.


بالا